2022 Paolo Pacchiarini, Italy

EWF2022 4C4A0703 Klein
EWF2022 4C4A0704 Klein
EWF2022 4C4A0710 Klein
EWF2022 4C4A0715 Klein
EWF2022 4C4A0753 Klein
EWF2022 4C4A9915 Klein
EWF2022 4C4A9917 Klein
EWF2022 4C4A9935 Klein
EWF2022 4C4A9939 Klein
EWF2022 4C4A9943 Klein
EWF2022 IMGL6615 Klein
EWF2022 IMG 1887 Klein
EWF2022 IMG 1895 Klein
EWF2022 IMG 4749 Klein
EWF2022 IMG 4751 Klein
EWF2022 IMG 4754 Klein
EWF2022 IMG 4755 Klein