2018 Paolo Rezzonico, Switzerland

EWF 2018 IMG 0684 Klein
EWF 2018 IMG 0685 Klein
EWF 2018 IMG 0689 Klein
EWF 2018 IMG 0695 Klein
EWF 2018 IMG 0697 Klein
EWF 2018 IMG 0698 Klein
EWF 2018 IMG 0699 Klein
EWF 2018 IMG 0703 Klein
EWF 2018 IMG 0716 Klein
EWF 2018 IMG 0782 Klein

 

Adidas footwear | Air Jordan XXX1 31 Colors, Release Dates, Photos , Gov